Privacy

Wanneer u een abonnement koopt bij de Gymly, of als u een bestelling plaatst via onze website (www.gymly.io), hebben we enkele van uw persoonlijke gegevens nodig. We leggen graag uit waarom we deze persoonlijke gegevens nodig hebben en wat we met deze gegevens doen in deze Privacyverklaring.

Gymly vindt privacy belangrijk en is zeer toegewijd aan het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig door ons bewaard, verwerkt en beveiligd. Gymly voldoet zorgvuldig aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving. Gymly B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 86153528 en het kantoor is gevestigd aan de Overtoom 143 in (1054 HG) Amsterdam.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
De persoonlijke gegevens die we opslaan en verwerken zijn: Voornaam en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; E-mailadres; (Mobiel) telefoonnummer; Adresgegevens; Bankgegevens; Informatie over uw bezoek aan de sportscholen; Transactiegegevens van bestellingen; Besturingssysteem IP-adressen en browsertype en tijdstempels; We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden: het creëren van een lidmaatschap; opstellen, versturen en opstellen van facturen; het verstrekken van informatie; het verbeteren van onze diensten; het beantwoorden van vragen die bijvoorbeeld via de website zijn gesteld; om te voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten die we met u hebben, evenals voor facturering en levering. De wettelijke grondslag voor de verwerking is contractuele noodzaak en wettelijke verplichtingen (onze verplichtingen jegens de Belastingdienst bijvoorbeeld). Gymly maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden We verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens en verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder uw expliciete toestemming.

Verwerkers Om onze diensten te verlenen, maken we gebruik van verwerkers. We gebruiken cloudgebaseerde software van Google. We gebruiken de betaaldiensten van Adyen N.V. en we gebruiken Sendgrid om onze nieuwsbrieven te versturen. Uw rechten U heeft altijd het recht om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in te zien. Als deze informatie onjuist is, kunt u ons helpen dit te corrigeren. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan u op een gegevensdrager. U heeft het recht om de verwerking te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Verzoeken hiervoor worden altijd gehonoreerd. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het contactadres op de site. Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens? We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken. Na opzegging van uw lidmaatschap worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Beveiliging en Opslag Gezien de aard van onze diensten en het vertrouwen dat u in ons moet kunnen stellen, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We slaan de gegevens alleen op in Nederland en hebben geverifieerd dat onze partners ook alleen uw gegevens opslaan in een land dat door de Autoriteit Persoonsgegevens als adequaat is geclassificeerd, of dat de nodige maatregelen zijn genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Onder de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Gymly behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via info@gymly.io.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2023.

Gymly

Gymly is het volgende alles-in-één platform om je gym/studio te beheren.

Bespaar tijd en geld om te focussen op wat echt telt.

© 2024 Gymly • Alle rechten voorbehouden

Gymly

Gymly is het volgende alles-in-één platform om je gym/studio te beheren. Bespaar tijd en geld om te focussen op wat echt telt.

© 2024 Gymly • Alle rechten voorbehouden

Gymly

Gymly is het volgende alles-in-één platform om je gym/studio te beheren.
Bespaar tijd en geld om te focussen op wat echt telt.

© 2024 Gymly • Alle rechten voorbehouden